Za jaký věk, Jaký je věk dítěte pro zápis do ZŠ a kdo povoluje odklad povinné docházky?

Jaký je věk dítěte pro zápis do ZŠ a kdo povoluje odklad povinné docházky? Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

za jaký věk vit plus sérum proti stárnutí

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Pro dítě narozené od září do konce prosince je třeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, pro dítě narozené od ledna do konce června doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

za jaký věk

Povinnost přihlásit dítě k zápisu plyne z §36 zákona č. K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že rodiče zákonní zástupci budou žádat o odklad povinné školní docházky.

oční krém proti vráskám po 35

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského za jaký věk zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Kontakty pro další informace.

vichy oční krém cena Janta eta beta suisse proti stárnutí

Dôležité informácie