Řízení faktů v průmyslu proti stárnutí

Servis a údržba budoucnosti: smart výrobky, řešení a služby -- Tento vývoj se samozřejmě projevuje i v oblasti údržby a servisu, kde se stále častěji uplatňují takové koncepce, jako je prediktivní údržba či inteligentní servis, a to v celém spektru průmyslových segmentů včetně energetiky.

  1. Peptidy pro pleť proti stárnutí
  2. Hlavní článek: Stárnutí Během procesu stárnutíorganismus se hromadí poškození jeho makromolekulybuněktkání a orgánů.
  3. Novinky suisse anti aging
  4. Улыбка эта была несколько печальна: -- Таких легенд -- частью правдивых, частью лживых -- .

  5. Но Джезерак и Элвин смотрели не туда, а в открытое небо, где только что находился лишь застывший в ожидании робот.

Jedním z produktových segmentů, jimž se v oblasti energetiky věnuje velká pozornost, jsou elektrické motory. Cílem je zde nejen zajištění jejich maximálně energeticky efektivního chodu s minimálním negativním dopadem na životní prostředí, ale také účinné a účelné údržby a servisu.

Servis a údržba budoucnosti: smart výrobky, řešení a služby

Inteligentní monitorování stavu motoru Až do nedávné doby bylo například monitorování a prediktivní údržba nízkonapěťových motorů velmi časově i finančně náročné. Neefektivní byl ale rovněž provoz motorů bez monitorování — motory byly často příliš nebo nevhodně zatěžovány, má osvětlené suisse proti stárnutí vysokou spotřebu energie a jejich následné poškození často vedlo k dlouhým prostojům.

řízení faktů v průmyslu proti stárnutí

Nová technologie, kterou společnost ABB představila v právě uplynulém roce, ale mění tyto jednoduché motory v inteligentní stroje schopné samostatně zjišťovat a oznamovat nejvhodnější čas pro servisní zásah.

Základem této inovativní technologie je inteligentní senzor schopný bezdrátově poskytovat informace o provozních parametrech a aktuálním stavu motoru, jako jsou vibrace, teplota, přetížení či spotřeba energie.

Získaná data analyzuje speciálně vyvinutý software, který je poskytuje provozovateli ve formě grafických výstupů vhodných pro plánování údržby; výstupy jsou opatřeny údaji o datu a čase pro analýzu trendů.

Search form

Takto účinně naplánovaná údržba dokáže snížit prostoje až o 70 procent, prodloužit životnost motoru o 30 procent a spotřebu energie až o 10 procent.

Díky těmto parametrům se tak investice do této inovativní formy sledování stavu motoru vrátí za méně než jeden rok. Chytrý senzor umožňuje sledovat stav motorů kdykoli pomocí chytrého telefonu nebo PC. Klíčovým prvkem řešení je štítek s chytrým senzorem a bezdrátovým komunikačním rozhraním.

Tento štítek lze během několika málo minut umístit na jakýkoli motor — ať už nový, či starý — značky ABB či jiného výrobce. Pokud systém zjistí problém, odešle varování operátorovi a signalizuje tak potřebu údržby.

Řízení BOZP v kontextu stárnoucí pracovní síly - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – EU-OSHA

Vzhledem k tomu, že senzor není elektricky připojen k motoru, nenarušuje aplikace tohoto senzoru kybernetickou bezpečnost. Získaná data jsou vysílána bezdrátově pomocí zabezpečených protokolů a k jejich analýze je využíván speciální algoritmus.

řízení faktů v průmyslu proti stárnutí giazzuro recenze proti stárnutí nočního krému

Také servery využívající cloudovou technologii splňují přísné požadavky na kybernetickou bezpečnost, dokonce i data uložená v těchto cloudech jsou patřičně zakódována. Jak uvedl Jonas Řízení faktů v průmyslu proti stárnutí z ABB Německo, je zpětná vazba prvních uživatelů, kteří měli možnost senzor vyzkoušet, velmi pozitivní.

přírodní kosmetický olej proti stárnutí top přírodní regenerační sérum proti stárnutí

Oceňován je nejen objem poskytovaných informací, ale také fakt, že vedle celkového přehledu o provozu poskytuje senzor údaje o konkrétních oblastech či motorech. LEAP… velký skok v hodnocení podmínek statorového vinutí Dalším unikátním nástrojem, který vyvinula společnost ABB, je program LEAP určený pro analýzu podmínek izolace statorového vinutí u elektrických strojů.

Jelikož lidé zůstávají v práci déle, stalo se řízení BOZP týkající se stárnoucí pracovní síly prioritou. Zvyšování úrovně zaměstnanosti a prodlužování pracovního života lidí patří mezi důležité cíle vnitrostátních a evropských politik od konce Běžné změny spojené s věkem mohou být pozitivní i negativní Mnoho vlastností, jako je moudrost, strategické myšlení, vnímání skutečností z celkového nadhledu a schopnost uvažovat, se s rostoucím věkem buď zvyšuje, nebo poprvé objevuje. S věkem se hromadí také pracovní zkušenosti a odborné znalosti. Některé funkční schopnosti, zejména fyzické a senzorické, se však v důsledku přirozeného procesu stárnutí zhoršují.

Lze jej využít pro identifikaci, charakteristiku a kvantifikaci poruch, k nimž může dojít u izolačních systémů, a tudíž také k následné optimalizaci plánu údržby stroje.

Na základě výsledků těchto měření je pro zákazníka vypracována závěrečná zpráva, jež obsahuje např.

You are here

Součástí zprávy je také doporučení pro údržbu a stanovení vhodného termínu další kontroly. Přínosy programu LEAP Je-li program ABB LEAP používán v kombinaci s odhadem času potřebného na opravu nebo výměnu komponentů, umožňuje provozovatelům provádět servis řízení faktů v průmyslu proti stárnutí plánované odstávky, nikoli až během nákladných nouzových odstávek způsobených takovými činiteli, jako je teplota, elektrické jevy, okolní podmínky nebo mechanické stárnutí materiálů. Program tak umožňuje optimalizovat plánování údržby, výrazně snižuje náklady na údržbu strojů a podporuje rovněž snahu o prodloužení životnosti stroje.

Usnadňuje také proces rozhodování jak o termínech krátkodobé či dlouhodobé údržby, tak o případné výměně provozovaného zařízení. V neposlední řadě zajišťuje vyšší návratnost investic a poskytuje důležité informace pro odhad nákladů na dobu životnosti.

Dôležité informácie