Výstava psí Aarau suisse proti stárnutí,

výstava psí Aarau suisse proti stárnutí

Švýcarská konfederace má 7,7 mil.

Привет, Элвин, - сказал. - Я рад, что ты вернулся.

Tři největší jazykové oblasti mají výraznou regionální identitu a odlišnost. Přes regionální odlišnosti vyšla tato struktura ve všech třech regionech poměrně podobně, např. Švýcarský rozhlas má asi své stanice velmi dobře vyprofilované, ale může to něco vypovídat i o vyvážené regulaci celého švýcarského duálního systému. Část studie byla zaměřena také na srovnání dvou odlišných regionů — curyšské městské aglomerace 1,1 mil.

Pokud jde ale o věkovou strukturu publika veřejnoprávních stanic, nenašel výzkum mezi těmito dvěma regiony žádné větší rozdíly — i to zřejmě svědčí o promyšleném marketingu korporace SRG SSR.

Další část studie se zaměřila na regionální odpojování z jinak celoplošného programu DRS 1. Švýcarský veřejnoprávní rozhlas kromě jazykového rozdělení nemá samostatné krajové vysílaní. Pouze DRS 1 podporuje územní segmentaci — 7x denně a 3x během víkendu se v sedmi oblastech vysílá autonomní Regionaljournal.

Jde vlastně o malá 2—7minutová lokální okénka a jeden půlhodinový blok. Materiál pro tyto víceméně zpravodajské výstava psí Aarau suisse proti stárnutí připravují studia na třech úrovních: hlavní Bern, Curych a Basilejregionální Luzern, St. Gallen a Aarau a lokální korespondenti ve Freiburgu a dalších pěti městech. Data z radiometrů celkem přesvědčivě dokazují úspěšnost Regionaljournalu a konkrétně u poslední půlhodinovky v — velmi výrazný nárůst podílu na příslušném regionálním trhu.

Na závěr své prezentace Stephanie Weiss předvedla, jak místní události ovlivnily poslech Regionaljournalu na webu v posledních dvou letech. Čísla krásně potvrzují zájem Švýcarů o kantonální volby, ale třeba také o basilejský karneval.

Dánský výzkum představil Peter Niegel z dánské veřejnoprávní korporace DR televize i rozhlasu. Kromě toho ale DR od roku spouštěl jeden digitální kanál za druhým — dospěl až k 18 stanicím v DABu a na internetu 15 žánrových hudebních kanálů od klasiky a jazzu přes jemné vrásky pod očima rock a elektroniku až k taneční hudbě nebo world music, dále čistě zpravodajská stanice, dětský kanál a také jedno rádio pro starší publikum.

Tento digitální rozvoj vycházel ze strategie založené na koncepci z poloviny Regionální síť P4 tvoří devět stanic se samostatným programem v časech — a —, celkem tedy se sedmi hodinami lokálního programu denně.

V ostatních časech se P4 chová jako celoplošný kanál. Cílovou skupinou jsou posluchači ve věku 40—60 let, hudebním formátem mainstreamový pop a poprock, program je založen na zábavě, na regionálním zpravodajství a na dopravních informacích. Od roku měří v Dánsku poslechovost pomocí radiometrů, tzv. A Přípravky proti stárnutí rtů na dvou studiích z let — Peter Niegel ukázal, jak invenčně lze výsledky radiometrických výzkumů využít.

V obou případech šlo o chování posluchačů ve vztahu k rozhlasovému zpravodajství. The Undercover Agent Project — Abychom správně chápali, jak jsou pro posluchače rozhlasové zprávy důležité, musíme nejdříve rozumět tomu, jak vůbec rádio vnímají — vědomě i pod - vědomě.

Změna metodiky od ledna odhalila významný rozpor mezi skutečným poslechem a uvědomělým poslechem. S tímto zjištěním se v DR nespokojili. Elitní redaktoři DR v tom zprvu viděli nepřijatelné snížení významu zpravodajství.

Ukažte svou osobnost

Aplikace sady drobných programových změn ale měla ohromující výsledek: doslova ze dne na den totiž radiometry ukázaly snížení poklesů na začátku hodiny o polovinu! Tím DR fakticky zdvojnásobil sledovanost svého zpravodajství v těchto časech. Samotná data zpravidla neřeknou o mnoho víc než dotazníkové výzkumy, byť se výstava psí Aarau suisse proti stárnutí daleko více spoleh- 7 nout na jejich přesnost a nezávislost na značkové image.

výstava psí Aarau suisse proti stárnutí proti stárnutí akupunktura hodnocení chicago

Pro tvorbu a řízení programu ale představuje spojení radiometrů s kontextem ohromný přínos — díky nim lze okamžitě rozpoznat změny v tematických preferencích publika, identifikovat slabá místa programu a kontrolovat účinnost programových změn ihned po jejich zavedení.

Téma druhé části prezentace Petera Niegela bylo již čistě regionální — šlo o výsledky výzkumů, kterými se v DR snažili zjistit, co je pro posluchače regionálního zpravodajství skutečně důležité.

Dlouhé nůžky noci - Tvar

Studie z leta ukázaly, že regionální zprávy jsou primárním lákadlem k poslechu P4, právě výstava psí Aarau suisse proti stárnutí zprávám, informacím o počasí a dopravě posluchači rádio zapínají zvláště ránoplynulý tok programu hudba, moderátoři, nálada je pak výstava psí Aarau suisse proti stárnutí poslechu udržuje. Kodaňským posluchačům jsou blízké celoplošné zprávy a kro mě nich už vyžadují pouze velmi lokální zpravodajství z hlavního města.

Se vzdáleností regionu od centra roste regionální identita posluchačů, k celoplošným zprávám se staví negativněji, ty místní je naopak posilují. Jaký zpravodajský obsah je tedy pro dánské posluchače důležitý? Regionální rozhlas a krizové situace Dva zajímavé příspěvky zazněly v bloku o katastro - fách, který uvedla ředitelka rozhlasové sekce EBU Raina Konstantinova.

Krizová situace je pro médium veřejné služby prověrkou jeho zodpovědnosti, organizovanosti, schopnosti reportovat a pracovat se zdroji informací i ve ztížených podmínkách, je testem jeho důvěryhodnosti a etiky. Případové studie BBC i Radio France ukázaly, že rádio skutečně bývá v krizových situacích rychlým, flexibilním a velmi důvěryhodným médiem. BBC Radio Cumbria pokrývá signálem půlmilionovou populaci hrabství Cumbria na severozápadě Anglie, v oblasti jezer při hranici se Skotskem.

Na nedostatek silných témat si zdejší reportéři opravdu stěžovat nemohou — od začátku století stíhá Cumbrii pohroma za pohromou: epidemie slintavky a kulhavkylegionářská nemocvelké povodně aželezniční neštěstí nebo autobusová nehoda v květ nu Vše se seběhlo během tří hodin, od dokdy šílený Bird obrátil svou pušku sám proti sobě. Prioritou veřejné služby bylo varovat místní obyvatele před nebezpečím a informovat o situaci.

Oriflame Česká republika | Oriflame

Při střelbě v Cumbrii bylo celé zpravodajství ve velké časové tísni — vše šlo strašně rychle. Je to součást naší dohody. Nešlo o nečekanou situaci, meteorologové vydali výstrahu v předstihu, takže rozhlasový tým měl dostatek času se připravit.

Podrobný seznam přípravných kroků mají francouzští kolegové sepsaný ve formě krizového manuálu: 1. Kolem Celková vyčíslená škoda přesáhla 5 miliard eur. Stassinet zdůraznil sociální význam rozhlasu v nejúčinnější aktualizace produktu proti stárnutí - bě přírodní katastrofy.

Rádio se vzhledem k výpad - kům elektřiny i telefonních linek výstava psí Aarau suisse proti stárnutí jediným médiem, které předávalo informace, vyhlašovalo první krizová opatření.

Také volení úředníci místní samosprávy se o akutních potřebách dozvídali často právě jen díky rozhlasu.

Усыпальница была пуста. В эти же самые секунды Олвин и Хедрон находились метрах в тридцати пол поверхностью земли -- в тесной, напоминающей ящик клетушке, стенки которой, казалось, струились вверх. Это было единственным признаком того, что она движется.

Vedle této informační role ale rádio plnilo důležitou úlohu partnera lidí v nouzi — v rádiu měli někoho, kdo poslouchal jejich příběhy což samo o sobě uvolňuje stresvyjadřoval jim účast a zá - roveň povzbuzoval a pomáhal jim neupadat do deprese.

Hlavními tématy byla náprava škod obnova elektrické a telefonní sítě, zprůchodnění a opravy silnic apod. Multikulturní a mezinárodní program německého veřejnoprávního rozhlasu představil jeho šéfredaktor Thomas Reinke.

READ vítězství comenia scriptu nad rozumem? Od Společně s Jiřím Staňkem a Martinem Gregorou je zařazen do knihy Tři básnícive kterépředstavil cyklus veršů Trojice darů. Je též autorem místopisných knih Židé na Strakonicku a Nejúplnější místopisný slovník staré Šumavy

Funkhaus Europa navázal na tradici vysílání pro gastarbeitery, které Němci zřídili už v r. Od těch dob ale potřeba multikulturní komunikace výrazně roste a na dnešní minoritu lze nahlížet jako na budoucí majoritu.

Multimédia za časů krize - Český rozhlas

Původní koncepce večerního nebo nočního vysílání pro zahraniční pracovníky byla založena na dočasnosti jejich pobytu, během kterého si neosvojí německý jazyk ani kulturu. Jde omo derní, městský a dynamický proud hudby, zpráv apří spěvků z oblasti ekonomiky, kultury a životního stylu, nechybí různé servisní rubriky ani humor. Tento proud není nijak národnostně zaměřen, ale často přináší multikulturní perspektivu a spoustu mezinárodních témat a příběhů.

V playlistu nedominuje angloamerická produkce, hrají se písničky z jižní a východní Evropy, Latinské Ameriky, Afriky, Indie nebo jihovýchodní Asie.

Nebrání se kombinaci známých hitů i nových experimentů, cover verzí i nečekaných mashupů. Cizinecký přízvuk se ve Funkhausu vysloveně toleruje, pokud řeč zůstává posluchačům srozumitelná.

výstava psí Aarau suisse proti stárnutí

Některé z těchto pořadů se vysílají už desítky let, např. I tyto pořady se budou muset během následujících 10—15 let modernizovat. Blízko důchodovému věku je už první a druhá generace přistěhovalců, kteří sice německy příliš nemluví, ale dobře rozumějí. S nimi tu žije třetí a čtvrtá generace v Německu narozených potomků, kteří program v mateřštině rodičů sice neposlouchají, ale přejí si jeho zachování — ať už kvůli možnosti učit se jazyk nebo jen kvůli pocitu respek- 9 tu vůči své národnosti.

Multimédia za časů krize - Český rozhlas

Oproti Jednu příležitost mu ale vzít nelze: žádná istanbulská televize ani rádio asi nenabídne specifický obsah pro Turky žijící v Německu, informace o německých událostech nebo o německé vnitřní politice. A navíc mají redaktoři a reportéři Funkhausu Europa dobrou pověst nestranných a ne - závislých žurnalistů, což dokázali např.

Změnám se v budoucnu Nejlepší tělová mléka proti stárnutí nevyhne ani denní program stanice, i když vývoj multikulti koncepce je těžko předvídatelný.

Podle Thomase Reinkeho přichází v úvahu jak rozšiřování prostoru pro německy moderovaný program, tak i směřování k čistě hudebnímu mixu — vše může změnit konkurence jiných třeba i privátních multikulti rádií nebo rozpočtové škrty. Výsledky průzkumů nejsou pro Funkhaus Europa příliš významné, občas pro něj WDR zadá nějakou studii, ale rozhodně není pod tlakem poslechovosti a Reinke připustil, že existence stanice je spíše politikum.

výstava psí Aarau suisse proti stárnutí

Za správný krok vpřed považuje partnerství.

Dôležité informácie