Protipožární stěny v budovách

Protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky - CZ

jak se zbavit pupínků přirozeně vyhlazení vrásek

Protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky Popis Požárně dělící konstrukce musí zabránit průchodu ohně a kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní tyto konstrukce i statickou funkci jako nosné případně výztužné stavební dílce.

protipožární stěny v budovách

Tato funkce musí být v případě požáru zachována po určité časové období. Podle požadavku mohou být příčky složeny z jedné nebo ze dvou vrstev, v úpravě např.

jemné vrásky na tvářích

Do všech stěn typu PROMATECT® je možno bez větších stavebních úprav vestavět požární uzávěry, požární klapky, požárně ochranná zasklení a prostupy pro elektrické kabely, vedení, potrubí a větrací tvarovky.

Aby byly splněny požadavky protipožární stěny v budovách tepelnou a zvukovou izolaci, může být do mezistěnových prostorů vložena minerální vlna sloužící jako izolace. Protipožární příčky Požární stěny K členění větších budov a k vytváření požárních úseků, zvláště v průmyslových stavbách, nabízí Promat speciální montovanou nosnou požární stěnu.

Kromě požadavků na vyšší hodnotu požární odolnosti splňuje tato konstrukce i požadavek na zvýšenou pevnost spojů, jak bylo prokázáno i při požární zkoušce.

protipožární stěny v budovách

Jejich aplikace je nejúčelnější při rekonstrukci domů z hrázděného zdiva, neboť zde může hrázděná stěna zůstat z jedné strany viditelná. Kovové konstrukce mohou tvořit běžné tenkostěnné ocelové profi ly, které jsou použity dle příslušných katalogových listů a výrobních předpisů. Při požárních zkouškách bylo přihlédnuto k mnohým variantám deskových spojů.

protipožární stěny v budovách Nejlepší pleťové krémy proti stárnutí pro ženy

Dôležité informácie