Rieslingový Sylvaner suisse proti stárnutí, Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. Lucie Štěrbová

Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Burešová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná.

V souladu s 47b zákona č. Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. Vysoká škola hotelová. Praha : s. Cílem bakalářské práce je představit a ve stručnosti popsat specifika švýcarského vinařství, pokouší se přiblížit světově málo známou vinařskou oblast. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou.

První část obsahuje teoretické informace získané z odborné literatury. V jednotlivých kapitolách najdeme popisy klimatických podmínek, vysvětlení pojmu terroir, charakteristiku hlavních a tradičních bílých i modrých odrůd a v závěru stručnou charakteristiku vinařských oblastí. Analytická část se zaměřuje na prozkoumání historického vývoje vinařství ve Švýcarsku a potvrzení či vyvrácení dvou tvrzení, že se zvyšuje podíl pěstění tradičních odrůd a roste spotřeba červeného vína, a celkového shrnutí a vyvození závěrů z průzkumu.

V analytické části byly použity hlavně statistické materiály Rieslingový Sylvaner suisse proti stárnutí zemědělství. Prague : p.

The bachelor s thesis focuses swiss winemakery and its historical development. The first aim is to presentate this wine area in generally, because most of the people have a little awereness of it. The theoretical chapter describes climate condition of Switzerland, the word terroir-what does it mean in fact, grape varieties, the most popular and traditional grapes.

At least there is a description of wine areas.

Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. Lucie Štěrbová

The analytical chapter focuses on historical development of this area and two hypotheses. First one is The cultivation of traditional grape varieties rises and the second one The consum of red swiss wine is higher than of the white wine. At the end of the derek muhs proti stárnutí chapter are summarized all obtained information and evaluation of the hypotheses.

During the compilation of the bachelor s thesis these sources were used: expert literature, the Internet, expert magazines, statistical evaluation of the Swiss Ministry of agriculture. Graf č. Dále pak z důvodu seznámit se světově málo známou vinařskou oblastí.

Nejznámějšími víny jsou vína ze Chasselas a Pinot noir. Pokud budeme pozornější, nalezneme mnoho odrůd ve světě zcela neznámých.

Typickou oblastí těchto vín je alspký kanton Wallis. Právě díky tomuto kantonu a jeho vínům vzrostl můj zájem o švýcarské vinařství. Práce je členěna do dvou hlavních kapitol, doplněna pro názornost grafy a mapami.

jak se zbavit abscesu nejlepší krém proti vráskám po 50

V teoretické části jsou popsány klimatické podmínky, terroir oblastí, představeny a stručně charakterizovány odrůdy vín se zaměřením na odrůdy autochtonní. V závěru jsou charakterizovány jednotlivé rieslingový Sylvaner suisse proti stárnutí oblasti. V analytické části je nejprve stručně popsán historický vývoj vinařství.

Poté se část soustředí na vyvrácení či potvrzení dvou hypotéz. Podíl pěstění tradičních odrůd má vzestupnou tendenci a 2. Zvyšuje se produkce a konzum místního červeného vína oproti vínu bílému.

K vytvoření těchto hypotéz mne vedlo vícero faktorů. K první hypotéze to byly: rozhovor s několika vinaři z Wallis, kteří se specializují na pěstění tradičních odrůd, studování historických pramenů a nalézání právě takových odrůd, a i fakt, že se tradiční vína dostávají na trh i díky supermarketům. Před 15 lety nemyslitelný počin, ale dnes už má v nabídce tradiční vína i siť diskontů. K druhému tvrzení mě dovedly úvahy o tradičních červených odrůdách, vlastní zkušenosti jak z gastronomických zařízení tak ze styku se Švýcary.

  • Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. Lucie Štěrbová - PDF Stažení zdarma
  • Здесь чувствуется какая-то тайна.

  • Мы бы хотели, Олвин,-- произнес он достаточно благожелательно,-- чтобы ты рассказал нам, что произошло с тобой с того времени, как ты исчез десять дней .

  • Péče o obličej proti stárnutí doma
  • Doplňky proti stárnutí adaptogenů

Naskytla se i otázka, jak ovlivnila liberalizace dovozu vína z roku konzum vín švýcarských, potažmo pak bílých a červených vín. Nejdříve z pohledu přírodních podmínek, které rieslingový Sylvaner suisse proti stárnutí ovlivňují tzv.

Dále pak charakterizuji několik základních odrůd, jak modrých, tak bílých. Kromě nejvíce pěstovaných odrůd jako je Chasselas, Müller-Thurgau, Pinot noir nebo Gamay se soustředím na odrůdy méně známé, často i autochtonní, které jsou mimo Švýcarsko víceméně neznámé. Od odrůd se poté dostávám k zákonným podmínkám označení vín.

Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. Lucie Štěrbová - PDF Stažení zdarma

Předposlední kapitolu tvoří stručný popis vinařských oblastí. Poslední kapitolou je projev vína v tradiční švýcarské kuchyně, kde právě víno hraje nemalou roli.

wow sérum proti stárnutí

Obecně nenalezneme pěstitelské oblasti nad 50 zeměpisné šířky. Švýcarské vinice se rozpínají zhruba od 45 do 47 severní šířky. Alpská severní strana patří do středoevropské oblasti ovlivňována atlantikem. Středozemní klima se naproti tomu odráží v oblasti jižně od Alp. Speciální oblastí je Wallis. Oddělené údolí s relativně málo srážkami, vysokými teplotami v létě a nízkými v zimě. Lokální klima ale velmi ovlivňuje tuto hranici.

Proto najdeme ve Wallis většinu vinic okolo m n. Roční rieslingový Sylvaner suisse proti stárnutí teplota by neměla klesnout pod 9 C, spíše by se měla pohybovat nad 11 C.

Během vegetační fáze umrzne víno již při 2,5 C. Tento případ hrozil právě v tomto rocekdy vinaři museli zateplovat vinice v polovině dubna. Wein, die kleine Schule: Alles, was man über Wein wissen sollte. Schweizer Rebbau, Schweizer Wein. Zürich: Ex-Libris-Verlag, Typické pro Švýcarsko je proudění vzduchu. Jedná se o různé druhy větrů, které výrazně ovlivňují zemědělství.

Fén Föhn se nejčastěji vyskytuje v Alpách, jde o teplý a suchý vítr. Proudí z jihu, přes Alpy stoupá a ochlazuje se, tím dochází ke srážkám. Za pohořím klesá a rapidně se otepluje.

Gallen a Graubünden potýkyjí vinaři málo s plísněmi napadající vinnou révu. Nejvíce postiženou oblastí je Ženevské jezero a okolí. Joran je večerní vítr na jižní straně Jury přinášející často bouřky. Zde několik z nich.

V Graubünden a v některých oblastech východního Švýcarska urychluje fén zrání hroznů. Během několika málo dní zlepší kvalitu sklizně. Tessinské klima je velmi ovlivněno středomořím.

  • Она любила его, а он принимал эту любовь или пренебрегал ею по своему желанию.

  • Recenze proti stárnutí Paula Begoun
  • Что еще обитало там, под этим невинным на вид газоном, так и приглашавшим спуститься и пробежаться по его упругой поверхности.

  • Černé kapsy pod očima způsobují

Dochází zde k častým a prudkým srážkám, které ale netrvají dlouho. Oblasti Hallau Schaffhausen prší velmi zřídka. Oblast Wallis využívá všech výhod fénu. Mimo jiné zde méně prší. Dostupné z: 4 Handelszeitung. Dostupné z: prouva. Der Joran- ein Fallwind am Jurasüdfuss.

Zürich, Diplomová práce. Dodává vinné révě vitalitu, ovlivňuje kvalitu vína. Vínu dodává půda nejenom chuť ale i charakter, který se může měnit vinohrad od vinohradu.

Proto je obyčejná odrůda Chasselas ve Švýcarsku tak oblíbená, přejímá mnoho chutí půdy a vína ze Chasselas chutnají v každém regionu jinak.

Ve zdánlivě nehostinných oblastech, kde docházelo k sesuvům a erozím půdy, byly vybudovány terasy, tzv. Recenze proti stárnutí nočních krémů 3 jezer Region der 3 Seen - lehce vápenaté hnědozemě, často mělké Vinice- ha Waadt- hnědozemě, částečně vápenaté hnědozemě, mnohdy velmi kamenité Vinice- ha Genf- vápenaté hnědozemě nebo hnědozemě s velmi rozdílnou hrubostí Vinice- ha Wallis- různorodé, většinou však vápenaté a kamenité půdy Vinice- ha Tessin- na severu kyselé hnědozemě, díky blízkosti alpského masivu prakticky bez vápence, písčité a rieslingový Sylvaner suisse proti stárnutí.

Na jihu jsou hnědozemě nebo regosol 8 s obsahem vápence. Rebbau: Ein Winzerbuch. St- Maurice Switzerland: Edition Rhodaniques, s. Dostupné z: des- jahres. Doslovně přeloženo z francouzštiny půda, země, ale terroir nemá zdaleka pouze tento význam.

Pokud francouz řekne, že víno má goût de terroir, znamená to, že z vína je cítit původ rieslingový Sylvaner suisse proti stárnutí tím jeho speciální vlastnosti.

Každopádně celý obsah slova není jednoduché popsat a vysvětlit. Práci vinaře, tradici oblasti, radosti a starosti s pěstěním a produkcí spojené.

Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. Lucie Štěrbová

Der Terroir- Terror. Zeit Online. Juli [cit ]. Označení jsou chráněna zákonem. Aby mohl produkt nést označení AOP, musí být vyroben, zpracován a zušlechtěn v původní oblasti, u IGP musí být produkt pouze zpracován v původní oblasti Odrůdy vín pěstované ve Švýcarsku V následující kapitole budu charakterizovat vybrané odrůdy, jak bílé tak modré.

Následně jsou vyzdvihnuty odrůdy autochtonní nebo pro Švýcarsko jinak specifické nebo zajímavé. Pro jednotlivé rozdělení odrůd dle místa a hojnosti výskytu viz tabulka č. Dostupné z: 14 15 V jižních krajích jde o stolní víno.

Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. Lucie Štěrbová - PDF Stažení zdarma

Původ není zcela jistě znám. Podle některých expertů se jedná o víno z Asie. Odrůda byla dlouhou dobu pěstována u Konstantinopole, keře Chasselas byly objeveny v oázách u Kaira.

rieslingový Sylvaner suisse proti stárnutí

Každopádně Švýcarsko patří k jedné z původních zemí, kde je pěstována. Jméno Fendant více viz.

proti stárnutí pro 2roky Mandt dadministrateur suisse anti aging

Wallis se objevuje již v Zde nesla tato odrůda jméno "Mornen" nebo "Mornant" V Aargau se odrůda nazývala Schenkenbergertraube. Vína vyšší kvality nesou název oblasti jako Dézaley či Yvorne. Vína z této odrůdy mají spíše neutrální charakter, jsou velmi ovlivněny půdami a rieslingový Sylvaner suisse proti stárnutí podmínkami.

Jde o vína lehká, ovocné či květinové chuti. Vína se pijí mladá do tří let.

jak se vypořádat s vráskami pod očima

Zde jsou vína nazývána Johannisberg. Sylvaner dozrává později než Chasselas, víno je plnější chuti a má více kyselinky. Kvete i zraje vcelku pozdě, vydrží mrazy až C. Díky vysokému podílu kyselin je vhodný i ke skladování. Mladá vína se vyznačují ovocnou chutí grepy, citróny, jablka, maracuja.

Jde o vína lehká až středně těžká, svěží, ohnivá.

Dôležité informácie