Přidružený program proti stárnutí.

ZPRÁVA o evropském inovačním partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí - A/

vision sud est suisse proti stárnutí vlak panoramatický ledovec suisse proti stárnutí

Spravuje sedm přidružených obcí městských částí. Celkový počet obyvatel žijících ve městě a v přilehlých částech obce je 5  Trvale zde žije obyvatel ve věku 50—60 let a 1  obyvatel nad 60 let údaje zjištěny k 1. Volnočasové a kulturní aktivity pro seniory jsou pořádány pouze Oblastní charitou, vzdělávací pořady jsou téměř nulové. Ve městě je Dům s pečovatelskou službou o kapacitě 71 bytů a 89 obyvatel.

Část aktivit projektu bude probíhat přímo v DPS, přidružený program proti stárnutí se senioři nemuseli namáhavě přemisťovat, a aby se akcí mohli účastnit i méně pohybliví senioři. Město Horažďovice zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj. Chrání životní prostředí a zajišťuje osvětu podporující jeho ochranu. Město je dobře vybaveno v oblasti školství, vzdělávání, cestovního ruchu, kulturního dědictví a sportu.

Tuto vybavenost dále rozvíjí, a to včetně sociálních služeb, práce s mládeží, péče o seniory a postižené. Knihovna je nejnavštěvovanějším kulturním zařízením ve městě. V roce ji navštívilo 21  návštěvníků, tedy každý občan průměrně 4×, jejím pravidelným uživatelem je téměř každý 7.

Vlivem proměn ve společnosti a vzhledem k potřebám občanů města se knihovna postupně profiluje jako komunitní centrum, dlouhodobě spolupracuje s mnoha přidružený program proti stárnutí v místě, do svých programů zapojuje Oblastní charitu, Svaz tělesně a zdravotně postižených, místní spolky, sdružení, školy a nárazově při jednotlivých akcích i celou řadu dobrovolníků.

Neposedné asociace: Opravte přidružení programů

Za podpory knihovny vznikl volnočasový klub pro mládež DOK, jehož hlavním cílem je prevence sociálně patologických jevů ve městě. Kvalifikace a předpoklady organizace pro úspěšnou realizaci projektu Knihovna se systematicky věnuje práci s dětmi a mládeží, v posledních letech se zaměřuje také na seniory a společné aktivity celých rodin.

přidružený program proti stárnutí niedergosgen suisse proti stárnutí

Průměrně pořádá akcí pro děti, mládež a seniory ročně. Má dlouhodobou zkušenost v úspěšném řízení projektů.

Doporučit článek

Za projekt Prácheňsko digitálně byla 2× nominována na Knihovnu roku v kategorii Počin roku. Realizační tým Lenka Šimonová — vedoucí knihovny — příprava, koordinace, administrativa projektů, dlouholeté řízení projektů knihovny —trenérka paměti 1. Miluše Lešková — pracovnice knihovny — zkušenosti s realizací projektu Děti a čtení, školící pracovník knihovny v oblasti ICT a školící pracovník VU3V. Petra Tomešová — pracovnice knihovny — zkušenosti s realizací projektu Děti a čtení, akcí pro dospělé návštěvníky knihovny, školící pracovník knihovny v oblasti ICT.

Partner projektu DDM Horažďovice — je zařízení Krajského úřadu Plzeňského kraje a zabezpečuje volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých pro Horažďovice a okolí. Sdružení GOADA propaguje deskové hry a sdružené aktivity jako alternativní způsob trávení volného času.

POPIS PROJEKTU

POPIS PROJEKTU Prioritní cíl Projekt je v souladu s Národním programem přípravy na stárnutí na období let až a vytváří příznivé prostředí pro aktivní stárnutí, a to formou arteterapeutických programů, dílen za účasti profesionálních umělců a lektorů, zájmových a vzdělávacích aktivit pro seniory v kulturních oborech ve volném čase.

Celkem proběhne 22 aktivit trvajících 1—3 hodiny. Aktivity jsou spojeny do tematických celků — viz časový harmonogram. Vzhledem k tomu, že se v našem městě žádná organizace systematicky nezabývá volnočasovými, kulturními a vzdělávacími aktivitami pro stárnoucí populaci, chtěli bychom tuto mezeru vyplnit programem pro seniory.

Tím nejen snížit riziko nežádoucího vyloučení této populace ze společnosti, ale vytvořit tak podmínky pro seberealizaci a podílet se na vytváření návyků seniorů aktivně žít a zapojit se do celoživotního vzdělávání na projekt navazuje možnost seniorů absolvovat programy Univerzity třetího věku. Studie potvrzují, že mentální úroveň lze pomocí mozkové aktivity udržet přidružený program proti stárnutí třetím věku na dobré úrovni.

Zdravý aktivní život může zpomalit i tempo stárnutí, přirozený úbytek svalové síly a pohyblivosti. Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění.

Udržení této kondice však vyžaduje aktivní přístup k životu. Kultura je přirozeným polem působnosti knihovny — proto jsou programy zaměřeny zejména na knihy, setkání a besedy se spisovateli. Žádný projekt by však neměl být jednostranný, proto jsme jej obohatili o prvky, které napomáhají starším spoluobčanům v udržení životní aktivity, a do budoucna tak snižují riziko sociálního vyloučení.

Skladbou programů tak projekt přispívá k naplnění kulturních a duchovních potřeb seniorů. Aktivní způsob života seniorů přispívá také ke zlepšení mezigeneračních vztahů senioři se před vnoučaty a jejich vrstevníky snáze rozpovídají, dochází tak k předávání hodnot, zkušeností a rozvoji solidarity.

Díky šetření v souvislosti s Komunitním plánem v r. Projektem bychom chtěli tyto dva aspekty eliminovat, a pomoci této skupině občanů s orientací v informačních zdrojích na Horažďovicku, a napomáhat k vytvoření komunity aktivních seniorů, kteří se spřátelí a budou společně využívat kulturní nabídku města určenou pro širokou veřejnost.

Vedlejší cíl Aktivní stárnutí není přínosné pouze pro seniory samotné, může být přínosné i pro celou společnost. Knihovna má zkušenosti i s prací dobrovolníků, kteří pomáhají nejen při organizování akcí pro děti, ale i dalších kulturních aktivit. Práci dobrovolníků bychom chtěli ještě více rozvinout a při pořádání akcí, určených seniorům, podchytit ty aktivnější pro dobrovolnickou práci v klubu pro seniory s názvem Dokořán, který bychom chtěli v budoucnosti při knihovně otevřít.

Náplní klubu by bylo nejen sdružování lidí se zájmem o dění v obci, ale i koordinování nabídek dobrovolnické práce. Využití metod Biblioterapie — léčebné a podpůrné účinky četby. Setkání a besedy se spisovateli — Marie Malá, Vlastimil Vondruška, Ondřej Fibich — předávání poznatků ze spisovatelské praxe, kterou mohou senioři využít pro zahájení vlastní tvorby.

Michal Šerák: Stárnutí není záležitostí věku

Trénování paměti — prostředek k udržení aktivního přístupu k životu. Školení v oblasti informačních technologií — za účelem získávání poznatků nejen z oblasti kultury. Přednášky — v oblasti alternativního přístupu ke zdraví. Deskové hry — moderní deskové hry jsou platforma, která nenásilně spojuje různé věkové kategorie či názorové skupiny, umožňuje aktivně trávit volný čas, tříbí logiku, bystrost, rychlost, motoriku, u starších nahrazuje trénování paměti. BADUAN-JIN — tyto cviky rozvíjí nejdůležitější tělesné systémy, i přesto mohou být praktikovány bez rizika všemi osobami jakéhokoliv věku a beze strachu přidružený program proti stárnutí.

Udržení dobré tělesné kondice je základní přidružený program proti stárnutí pro aktivní stárnutí. Origami — osvědčilo se jako součást sociální terapie, ať už při léčbě závislostí, nebo jako podpůrná arteterapie u psychicky a fyzicky nemocných či osamělých lidí.

francouzské řešení proti stárnutí krásy

Zlepšuje prostorové vidění, trpělivost, šikovnost. Podporuje vlastní kreativitu a sebevědomí, působí relaxačně a pozitivně. Ukázka tvorby regionální literatury 8. Ve spolupráci s o.

Časový harmonogram projektu

GOADA Propagace proběhne i v Plzeňském rozhlasu. Nedílnou součástí PR knihovny jsou webové stránky www. Seniory bychom rádi oslovili také skrze jejich děti a vnoučata. Senioři se často z různých důvodů neodhodlají programů zúčastnit, ale tlak mladší generace by mohl být příznivý — proto bychom rádi vytvořili přidružený program proti stárnutí oslovující i tuto cílovou skupinu s textem Pošli babičku a dědu za kulturou!

Krém proti vráskám, který dokáže zvládnout každou bradavku? Efektivní omlazující přípravek na pokožku?

Propagační materiál bude vydán k dlouhodobější propagaci projektu s možností vložení podrobného programu a časového harmonogramu v daném roce DL, černobílý oboustranný tisk. Copyright © Městská knihovna Horažďovice www. All rights reserved.

Gossau suisse proti stárnutí fóra proti vráskám

Dôležité informácie